7. toukokuuta 2014

Voitelujärjestelmä ja sen huolto, osa 1

Shell Advance Ultra 4T -täyssynteettinen moottoriöljy

Moottoriöljyn tehtävät

Moottoriöljyn ensisijainen tehtävä on voidella moottorin liikkuvat koneen osat. Sen lisäksi öljyllä on moottoria jäähdyttävä tehtävä, sillä se vie kitkan- ja palamistapahtumasta muodostuvan lämmön pois. Samoin se kuljettaa palamistapahtumasta ja mahdollisesti mekaanisesta vauriosta muodostuvat epäpuhtaudet pois liukupinnoilta. Moottoriöljyn neljäs tehtävä on suojella moottoria korroosiolta.

Miksi öljyjä vaihdetaan?

Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto on tärkein huoltotoimenpide moottoripyörässä. Moottoriöljyä kierrätetään painekiertovoitelulla moottorissa ja sitä kuluu noin 0,3 - 1,0 % polttoaineen kulutuksesta. Niinpä sen kulutusta tulisi tarkkailla säännöllisesti. Esimerkiksi joka toisella tankkauksella. Moottori voi vaurioitua liian vähäisen öljymäärän johdosta. Normaalissa käytössä mooottoriöljyyn kertyy vettä, polttonainetta, palamisjätteitä sekä moottorin ulkopuolisia epäpuhtauksia.

Vesi

Vettä pääsee moottori useaa reittiä. Korkeassa lämpötilassa vesi höyrystyy ja suurin osa poistuu pakokaasujen mukana, mutta pieni määrä pääsee aina myös männänrenkaiden ohi öljyn sekaan. Kylmissä olosuhteissa ja lyhyillä ajomatkoilla moottori toimii yleensä alilämpöisenä ja vettä alkaa kondensoitumaan moottoriöljyn sekaan.

Tämä öljyemulsio on erittäin haitallista ja se aiheuttaa öljyn vaahtoutumista ja tekee siitä rikkiyhdisteiden kanssa syövyttävää voitelukyvyn ollessa olematonta. Täyssynteettinen öljy sietää vettä jonkin verran paremmin kuin mineraaliöljy, mutta yleisesti vesi öljyssä on huono yhdistelmä.

Veden kertymistä moottoriöljyn sekaan voi ehkäistä käyttämällä moottori käyttölämpötilaan ennen ajoon lähtöä ja ajamalla sillä riittävän kauan, jolloin kondenssi vettä ei muodostu ja vesi höyrystyy pois moottoriöljystä.

Polttoaine

Kylmäkäynnistyksessä bensiini-ilmaseosta rikastetaan voimakkaasti, jotta käynnistyminen helpottuu ja moottori kävisi paremmin kylmäkäyntiä. Osa tästä polttoaineesta kulkeutuu aina männänrenkaiden ohi moottoriöljyyn ja laimentaa sitä. Toistuvat kylmäkäynnistykset ja lyhyet ajomatkat kerryttävät polttoainetta moottoriöljyyn. Silloin kannattaa ottaa tavaksi käydä ajamassa kerran viikossa 1/2 tunnin ajolenkki, jolloin bensiini höyrystyy pois moottoriöljystä kampikammion tuuletuksen kautta.

Palamisjätteet 

Moottorin käydessä syntyy aina palamisjätteitä, jotka kulkeutuu moottoriöljyn sekaan. Näistä pahimpia ovat noki, vesi ja rikki. Yhdistyessään moottoriöljyyn, niistä syntyy erittäin voimakkaita happoja mitkä syövyttävät kaikkia metallipintoja. 

Moottoripyörissä mustaa lietettä syntyy helpommin kuin esimerkiksi autoissa, johtuen moottoripyörän moottorin korkeammista käyttölämpötiloista. Mineraaliöljy ja kaasupohjassa ajo on huono yhdistelmä, mustan lietteen syntymistä ajatellen, sillä mineraaliöljy "palaa pohjaan" huomattavasti herkemmin kuin synteettinen öljy.

Muut moottorin ulkopuoliset epäpuhtaudet

Parhaimmankin ilmansuodattimen ohi pääsee aina epäpuhtauksia ja niitä alkaa kerääntymään moottoriöljyyn. Painavimmat partikkelit kerääntyy öljypohjaan, kevyemmät partikkelit jää öljynsuodattimeen mutta hienoin ja kevein osa kiertää moottoriöljyn mukana aiheuttaen haitallista kulumista. Siksi ilmansuodatin tulee aina vaihtaa tai puhdistaa öljynvaihdon yhteydessä.
Castrol -moottoriöljyt kaikkiin moottoripyöriin

Moottoriöljylaadut

Voiteluöljyjen laatua voidaan jaotellella niiden valmistusprosessin mukaan. Halvin laatuluokka on raakaöljystä "puhdistetut" mineraaliöljyt, sitten osasynteettiset öljyt sekä korkeimman laatuluokan kemiallisen prosessin avulla valmistetut synteettiset moottoriöljyt. Osasynteettiset öljyt valmistetaan sekoittamalla mineraaliöljyä ja synteettisen öljyä keskenään.

Mineraaliöljy

Mineraaliöljyä valmistetaan raakaöljystä tislaus- ja jalostusprosessin kautta. Käytännössä tämä valmistusprosessi on lähinnä raakaöljyn puhdistusta ja lisäaineistusta. Mineraaliöljyn laatu ja molekyylikoko on epätasaista ja sen hyvyys riippuu enemmän raakaöljyn laadusta kuin valmistusprosessista.

Epätasainen molekyylikoko aiheuttaa enemmän kitkaa, mikä taas näkyy suoraan tehossa ja polttoaineen kulutuksessa. Mineraaliöljyn heikkous on kapea viskositeettialue, joten sitä joudutaan lisäaineistamaan sakeutusainella laajentaakseen viskositeettialuetta.

Täyssynteettinen öljy

Täyssynteettiset öljyt valmistetaan tyypillisesti eteenikaasusta, jota saadaan mm. raakaöljyä tislaamalla. Monimutkaisen valmistusprosessin tuloksena saadaan parasta mahdollista voiteluöljyä halutuilla ominaisuuksilla ja siitä puuttuu kaikki ei toivotut aineosat.

Täyssynteettiset öljyt tarjoavat korkean viskositeetti-indeksin, erinomaisen lämmönsietokyvyn sekä pienen haihtuvuuden. PAO(polyalfaolefiini)-öljyt ovat parasta voiteluöljyä mitä rahalla saa tällä hetkellä.

Osasynteettinen öljy

Osasynteettinen (puolisynteettinen,semisynteettinen, synteettinen teknologia, jne.) moottoriöljy on valmistettu sekoittamalla mineraaliöljyä ja täyssynteettistä öljyä. Ideana on saada kohtuuhintaista öljyä asiakkaille riittävillä teknisillä ominaisuuksilla.

Moottoriöljyn lisäaineet

Öljyn lisäainella on useita tehtäviä, mutta ne voidaan jaka seuraaviin tehtäviin:
 • sakeutusaineet, joilla parannetaan viskositeetti-indeksiä (VI)
 • inhilibiitit, eli korroosionestoaineet
 • puhdistavat lisäaineet
 • korkeapainelisäaineet
 • vaahtoamisen estoaineeet

Moottoripyöräöljy vs. autoöljy

Miten MP-öljy eroaa autoöljystä?

Korroosionesto

No ensimmäinen ero tulee käyttöajasta. Suomen kesä on lyhyt ja vähäluminen, eli keskimäärin moottoripyörä on talvisäilössä kauemmin mitä sillä ajetaan, kun taas autolla yleensä ajetaan läpi vuoden. Niinpä öljyn korroosionesto vaatimukset ovat totaalisen erilaiset. Moottorin käydessä öljyyn sekoittuu palamissa syntyviä happamia yhdisteitä, mitkä ovat erittäin syövyttäviä.

Näitä happamia yhdisteitä vastaan moottoripyöräöljyihin lisätään enemmän niitä neutraloivia emäsyhdisteitä, millä saadaan aikaiseksi riittävä emäsvaraus talvisäilöä varten. Autossa päivittäinen moottorinkäyttö, isompi öljytilavuus ja tihemmät öljynvaihdot pienentävät korroosioneston tarvetta.

Korkea viskositeetti-indeksi

Viskositetti-indeksillä tarkoitetaan öljyn ohentumistaipumusta lämpötilan noustessa. Matalan viskositeetti-indeksin omaava öljy muuttuu "vedeksi" korkessa lämpötilassa, kun korkean indeksin omaava pysyy öljynä myös korkeissakin lämpötiloissa. Moottoripyöräöljyssä on korkeiden lämpötilojen takia myös korkeampi viskositeetti-indeksi. 

Korkea viskositeetti-indeksi on yksi hyvän moottoriöljyn tunnusmerkki. Jos haluat ajaa pyörälläsi kauemmin kuin viisi sekuntia kaasupohjassa, niin viskositteetti-indeksin olisi hyvä olla suurempi kuin 160. Jos et käy radalla etkä huudata moottoria Saksan moottoriteillä, niin 140 on minimi viskositeetti-indeksi mitä öljyltä vaaditaan moottoripyörissä. 

Moottorin rakenne

Perinteisesti autossa on erikseen moottoriöljy ja vaihteistoöljy sekä kuivakytkin, kun moottoripyörässä vaihteisto ja kytkin pyörii moottoriöljyssä. Niinpä perusöljyn lisäainepaketti on täysin erilainen autonöljyssä kuin moottoripyörässä.
 • auton moottoriöljyn tärkeimmät vaatimukset ovat pieni polttoaineen kulutus ja pienet saastepäästöt, joten niissä on panostettu erityisesti kitkan pienentämiseen lisäaineistuksen avulla. Tämä aiheuttaa ongelmia moottoripyörän kytkimelle, joka ei saisi luistaa. Moottoripyöräöljystä puuttuu suurin osa näistä lisäaineista.
 • moottoripyörän moottorissa sama moottoriöljy pyörii myös vaihteistossa ja kytkimessä, joten öljyyn on lisätty huomattavasti enemmän puhdistavia aineosia kuin autoöljyissä
 • moottoripyörissä ei ole yleensä isoa öljypohjaa sekä pieni öljytilavuus, joten moottoriöljy kuumenee korkeampiin lämpötiloihin kuin autossa. Siksi moottoripyörän öljyssä vaaditaan korkeamman viskositeetti-indeksin omaavaa moottoriöljyä.
 • rata-ajossa moottoripyörän öljyn käyttölämpötilat nousevat helposti yli 130 asteen lämpötiloihin. Autoissa näihin lämpötiloihin ei päästä kuin korkeaviritteisissä bensiini turbomoottoreissa.
 • nopeakiertoisissa moottoripyörän moottoreissa voi venttiilikoineiston pintapaineet nousta yli 2500 MPa:n (25 000 bar), kun auton  moottoreissa se on tyypillisesti maksimissaan 1500 MPa. Tämä vaatii paremman kulumisenestolisäaineistuksen kuin auton moottorissa.

Kuinka usein öljyt vaihdetaan?

Tässä vaiheessa kannattaa tutustua moottoripyörän käyttöohjeeseen sen kohtaa huolto-ohjelma. Tyypillisesti öljynvaihtoväli moottoripyörämerkistä riippuen on 1000 - 24 000 km, eli se vaihtelee voimakkaasti. Muuta yleistä sääntöä ei ole kuin että jos moottoriöljyllä on ajettu muutama tuhat kilometriä, niin ne kannattaa vaihtaa kahden vuoden välein. Miksi? Sen verran öljyn emäsvaraus pidättelee käytetyn öljyn happoja ennen kuin ne rupeavat syömään metallia.

Moottoriöljyjen standardit

Moottoriöljyille on olemassa lukuisa määrä standardeja, joista kolme tärkeintä standardia ovat API, ACEA ja JASO. API on amerikkalainen, ACEA on eurooppalainen ja JASO on japanilainen standardi.

API:n laatuluokitukset

API-standardeissa ei ole varsinaisesti omaa laatuluokkaa moottoripyörien öljyille. API-luokitukset ilmaistaan kahdella kirjaimella. Ensimmäinen kirjain kertoo moottorityypin (S=Bensiini moottori, C=Diesel moottori). Toinen kirjain kertoo kuinka uusi standardi on käytössä. Mitä kauempana aakkossissa kirjan sijaitse, sitä uudemman standardin vaatimukset öljy läpäisee. Esimerkiksi API SA täyttää vuoden 1930 standadien vaatimukset ja API SN täyttää uusimman 2010 vuoden vaatimukset. 

API-luokitukset ovat taaksepäin yhteensopivia, eli API SN öljyä voidaan käyttää moottorissa, jossa on vaatimuksena API SA öljy. Moottoripyörissä on tyypillisesti vaatimuksena API SG tai SH öljy ja esim. Castrolin moottoriöljyt täyttävät API SL-vaatimukset ja Shellin MP-öljyt API SM vaatimukset.

ACEA:n laatuluokitukset


ACEA:lla ei ole laatuluokituksia moottoripyörille eikä moottoripyörävalmistajat käytä ACEA-luokituksia. 

Castrol Power 1 -osasynteettinen moottoriöljy

JASO:n laatuluokitukset

JASO on ainoa standardi, jolla on laatuluokitukset moottoripyörille. Laatuluokkia on kolme:
 • JASO MB 
 • JASO MA 
 • JASO MA-2
JASO MB -luokitus on tarkoitettu moottoripyöriin, joissa on erillinen vaihteisto ja kuivakytkin. Niinpä MB -luokituksen öljyt sopii esimerkiksi Harley-Davidson moottoreihin. JASO MA -luokan öljyä voidaan käyttää vaihdelaatikossa ja märkäkytkimissä. Uusin JASO MA-2 -luokitus julkaistiin vuonna 2006 ja se on tarkoitettu moderneille moottoreille, joissa on katalysaattori. Tyypillisesti MP-valmistajat suosittelevat vähintään JASO MA -standardin öljyä moottoreihin.

Kaikki nykyiset Shell-, ENI-, Repsol- ja Castrol-moottoriöljyt täyttävät uusimman JASO MA-2 -standardin vaatimukset.

Voiko öljyjä sekoittaa keskenään?

Jos öljyt on tarkoitettu samaan tarkoitukseen ja ne täyttävät samat luokitukset niin kyllä voi. Moottoria ei tarvitse "huuhdella" uudella öljyllä, jos vaihtaa moottoriöljyn laadusta toiseen. Samoin heikompilaatuista mineraaliöljyä voi lisätä moottoriin hätätilassa, jos öljyn vaihto on venynyt niin pitkälle että öljynpainevalo syttyy palamaan - siinä tilanteessa on pääasia että öljyä on riittävästi.  

Mineraalia, osasynteettistä vai täyssynteettistä moottoriin?

Nykyaikaisiin moottoreihin ei kannata laittaa mineraaliöljyä sisään, jos osasynteettistä tai tayssynteettistä öljyä on tarjolla. Kauppiaana olen usein kuullut kuinka luistava kytkin alkoi pitämään ja vaihteet menemään pesään kolahtelematta kun vaihtoi synteettisen öljyn mineraaliöljyihin. 

Tämä pitää täysin paikkansa. Mineraaliöljyssä on huonompi kitkakerroin kuin synteettisissä öljyissä, joten tottakai se kytkin pitää paremmin. Jos kytkin luistaa synteettisellä öljyllä, niin vika on kytkimessä - ei öljyssä. Samoin sakeutusainella lisäaineistettu mineraaliöljy on paksua kylmänä ja kevyesti kuormitettuna, joten vaihteet menee kivan äänettömästi pesään mutta mitä saatiin tilalle? Huonosti lämpötiloja kestävää ja -voitelevaa moottoriöljyä, joka vanhenee pahimmillaan kaksi kertaa nopeammin kuin synteettinen öljy. Tämän lisäksi polttoaineen kulutus nousee ja tehot laskee.

Jäljelle jää enään osasynteettinen tai synteettinen öljy. Jos ajat radalla tai halkaiset Saksan nopealla tahdilla moottoriteitä pitkin, niin laita aina synteettistä öljyä koneeseen. Samoin, jos moottorina on korkeatehoinen V-mylly kuten Ducateissa tai muuten vain moottorilla on taipumusta käydä kuumana. Kaikissa muissa tapauksissa osasynteettinen moottoripyöräöljy riittää koneen voiteluun. 

Jos vaihteiden kolahtelu ahdistaa, niin vaihda jäykempään öljyyn. Yleensä MP-valmistajat suosittelee 10W-40 moottoriöljyä moottoripyöriin, mutta vaihtamalla se esim 15W-50 öljyyn loppuu kolahtelut ja vaihteen menee iloisen äänettömästi ja pehmeästi pesään voitelun siitä kärsimättä.

29. tammikuuta 2014

Linstrands Coolly Fleece -takki

Lindstrand Coolly Fleece -takki
Jos jotain ruotsalaiset osaa, niin ainakin fleece-takin ne osaa suunnitella. Kauden 2014 uutuus pohjautuu viime vuonna julkaistuun ja super suosituksi tulleeseen, Woolly Fleece-huppariin. Rakenteeltaa ja materiaaleiltaan Coolly on muuten sama, mutta huppu on jätetty pois jolloin se soveltuu paremmin ajotakin alle lämpövuoren korvikkeeksi.

Lindstrans Coolly Fleecen pinta on tyylikästä villakudosta, jonka alle on laminoitu tuulenpitävä polyester kangas. Sisäpuolella on lämmin fleece-vuori. Takki on samalla lämmin ja erittäin tyylikäs. No mihin tämä takki soveluu? Kylmälle kelille. Ajoit sitten autolla tai moottoripyörällä tai vaikkapa takkatulen äärelle.

 • Kolmikerroksinen Villa/Polyester/Flece laminaatti
 • Säädettävä hihan- ja helman kireys
 • Unisex XS–3XL
 • Hinta: 129 €
Tuote on tilattavissa heti verkkokaupasta:
http://www.mc-lifestyle.com/1380093/509505-woolly-hood-jacket-huppari/

23. maaliskuuta 2013

Sinisalo Tie AjopukuPaljon on Tenojoessa vettä virrannut ja siitä kun L-Fashion osti Sinisalon muutama vuosi takaperin. Vasta tälle kaudelle saamme ensimmäistä kertaa maistaa heidän suunnittelemia Sinisalo-ajopukuja. L-Fashionin alkuperäisenä ajatuksena lienee se että he tarvitsevat pykälän halvemman malliston Rukkan Premium ajopukujen rinnalle - idea on loistava ja tässä on ensimmäinen versio aiheesta.

Sinisalo Tie ajotakki


Hinnoittelun puolesta Tie-ajotakki (229 €) kuuluu selvästi ns. alemman keskiluokan ajotakkien joukkoon, mutta jos katsoo työn laatua, niin se kyllä kuuluu ylempään keskiluokkaan. Saumat on tikattu  millin tarkasti suoraan ja kahteen kertaa - ihan kuin Rukkan puvuissakin.

Materiaalivalinnat taas viittaavat alempaa keskiluokkaan. Takin pintamateriaali on valmistettu lujasta 450 denierin polyesterista ja kyynärpäissä on 1000D vahvikkeet. Vedenpitävänä kalvona takissa toimii Sinisalon oma kalvo, jonka saumat on teipatut - eli vedenpitävyyden kanssa ei varmasti tule ongelmia. Takissa on luonnollisesti irroitettava 60 g lämpövuori, jonka alla on hengittävä verkkovuori. Kesähelteitä varten takin etupuolella on tuuletusaukot.

Takissa on kolme taskua etupuolella sekä yksi vedenpitävä sisätasku. Vyötärön ja hinansuiden kiristys toimii tarranauhalla ja hinhan napeilla - toteutus vaikuttaa tutulta Rukkan ajopuvuista. Takin kauluksessa on mielyttävä neopreenireunus, mutta ei yhtä korkea kuin Rukkan puvuissa. Luonnollisesti takissa on CE-hyväksytyt olka- ja kyynärsuojat.

Takista on saatavissa kahta eri väriä: musta/punainen ja suosittu musta tehosteväreillä. Todennäköisesti takin suunnittelussa on ollut mukana sama mallimestari, koska se istuu samalla tavalla päälle kuin Rukkan puvut. Jos olet tottunut käyttämään L-kokoista T-paitaa, niin osta L-kokoinen takki.

Sinisalo Tie Takin hinta on 229 € ja se on tilattavissa heti verkkokaupasta tai myymälästä.

Sinisalo Tie ajohousutTie-ajohousut ovat toisinto takin kanssa. Niissä on samoja rakenteita kuin Rukkan ajohousuissakin; tarrakiinnitteiset henkselit, taskujen sijoittelu ja asento sekä tuuletusaukot reisissä. Laatuvaikutelma on sama kuin tie-takissakin - erittäin laadukkaat tuplatikkaukset, mutta materiaalivalinnoilla on saatu hinta pudotettua 179 euroon. 

Pintamateriaalinan käytetään samaa 450D polyesteriä ja polvissa on 1000D vahvikkeet. Kalvona toimii Sinisalon oma kalvo, jossa teipatut saumat varmistavat vedenpitävyyden pitkissäkin sessiossa. Housuissa on irroitettava 60 g lämpövuori sekä pitkä yhdysketju, jolla se saadaan yhdistettyä Tie-ajotakkiin.

Sinisalo Tie ajopuku


Sinisalo Tie-ajopuku on loistava veto F-Fashionilta ja voisi sanoa että tavoitteissa on onnistuttu. Puku on laadukkaasti tehty ja hintapuoli on siitä huolimatta saatu kohdalleen - suosittelemme tätä pukua kaikille, jotka tarvitsevat laadukkaan, mutta edullisen puvun katu- ja matkakäyttöön.